Skräddarsydda program

 

Tillsammans kan vi skapa program som passar just er grupp. På den här sidan nämner vi några exempel på vad museet tidigare har gjort, men om ni har andra önskemål kan ni kontakta oss och så funderar vi tillsammans på om vi kan genomföra dem. 

Temabesök för skolgrupper

Många skol- och dagisgrupper besöker museet för att ta del av våra olika museiprogram. Genom åren har vi ordnat olika temabesök för våra besökande skolgrupper, exempelvis program kring mått och vikter för åk 5-6, program i vår gammaldags skolsal för barn i förskoleåldern till åk 3-4 och knäckebrödsbak och smörkärning för de yngsta skoleleverna. Lite äldre skolelever kommer ofta för att teckna av våra byggnader och föremål, bekanta sig med våra temautställningar eller naturligtvis på en vanlig rundtur i museistugorna. För skolelever i åk 7-9 har Lenin i Pargas varit ett tema.

Volontärer

Vi är också väldigt glada om hantverkare eller andra med programidéer vill komma med och hjälpa oss att förverkliga nya programpunkter!

Exempel på program

Sommartid har vi ordnat tidsresor och skattjakter på museiområdet liksom olika temaprogram på Barnens museidag och Öppet hus-dagarna. Tidsresorna riktar sig till barn i olika åldrar, medan temadagarna är tänkta som familjeprogram. Programmen under "Barnens museidag" varierar, exempelvis hade vi år 2018 ett program späckat med magi, kloka gummor och smörkärning. Vintertid ordnar vi aktiviteter med jultema.