Industrimuseet

Pargas industrimuseum är beläget vid randen av Nordkalks kalkstensbrott intill korsningen av Skräbbölevägen och Gruvvägen. Museiområdet består av ett flertal gamla träbyggnader som tidigare utgjort tre separata gårdar i Storgårds hemman. Museiverksamheten på området etablerades år 1982. Den museala verksamheten sköts numera av Pargas hembygdsförening i två byggnader på området.

Pargas Kalk AB

I Pargas har kalkfyndigheterna haft en stor betydelse ända sedan 1300-talet och museets samlingar berättar mångsidigt om den verksamhet Pargas Kalkbergs Aktiebolag har bedrivit på orten. I ord och bild kan man ta del av den kalk- och cementhantering som bedrivits liksom också det sociala arbete och fritidsverksamhet som hört till bolagets verksamhetsområden.

Pargas Kalkbergs Aktiebolag grundades år 1898. Inom företaget skötte man själv transporten av sina produkter till köparna. På museet finns modeller av fartygen. Ett av rummen är inrett till direktör Emil Sarlins kontor. Sarlin var en av de mest framträdande personerna bakom kalkhanteringen i Pargas.

Nordens största dagbrott kan beundras från utsiktsplatsen intill museet.

Geologiska basutställningen

I Storgård Södergård finns den geologiska basutställningen "2000 miljoner år". I utställningen tas besökarna med på en resa långt tillbaka i tiden under vilken man får veta om den för Pargas så viktiga kalkstenens ursprung. Pargas har under sin geologiska utveckling långa tider befunnit sig på breddgrader med helt andra klimatförhållanden än de vi idag upplever. De vulkaniska bergarterna och kalkstenarna i Pargas berättar om en tid då nuvarande södra Finland befann sig vid ekvatorn, och vittnar om tropiska hav och aktiva vulkaner. I ord och bild visas när, var och hur kalkstenen har uppkommit.

I utställningen berättas också om de bergarter och mineral som kan hittas i dagbrottet i Pargas, om fossil samt särskilt om det vackra mineralet pargasit som fått sitt namn efter orten. I ett av rummen kan man bekanta sig med den apparatur och metoder som chefsgeolog Adolf Metzger använde i sitt arbete.

Observera att festlokalen invid museet inte ingår i museet och inte kan bokas av museipersonalen. Alla kontakter gällande detta hänvisas till Nordkalk AB.