Lenin i Pargas

I Kirjalagården finns ett rum inrett till minne av den kände politiske ledaren V.I. Lenins (1870 - 1924) besök i Pargas vid jultiden år 1907. Han övernattade ett par nätter på gården under sitt besök i Åboland, då han var på flykt västerut efter att ha tillbringat en tid i Finland efter ett misslyckat revolutionsförsök i Ryssland.

När Lenin inledde resan från Åbo till Pargas presenterades han för kusken som en tysk geolog, doktor Müller, som skulle studera lokala kalkfyndigheter. Det var en kall sen decemberkväll, över 20 minusgrader. Vid denna tid fanns inga broar över Kustösundet och Rävsundet så för att komma till Kirjala Norrgård måste man ta sig över svag nytillfrusen is.

Lenin stannade två nätter i gården medan man inväntade snöfall för att kunna fortsätta färden med häst och släde. Via Pargas Malm (centrum) ca 12 km bort fortsatte man sedan färden till Lillmälö, ytterligare ca 15 km, där Lenin på grund av menföret (isarna bar inte) fick stanna ytterligare några dagar.

Strax efter jul blev det möjligt att ta sig vidare och den sista biten skidade man över isen ut till Stockholmsångbåten, Bore I, vid Själö i Nagu. Den 28 december anlände Lenin till Stockholm, varifrån han fortsatte till Köpenhamn och vidare till Capri.

Lenins besök i Pargas och Kirjalagården har intresserat många besökargrupper, speciellt under Sovjetunionens tid. Besökare från Sovjetunionen lämnade ofta gåvor som ställdes ut i minnesrummet, till exempel finns det Leninbyster och propagandapins. Det finns också en stor målning föreställande Lenins färd över isen som är målad av den kända sovjetkonstnären Arkady Rylov. Tavlan är en gåva från Sovjetunionen.