Pargas Hembygdsförening

Pargas hembygdsförening r.f. grundades år 1928 och föreningens verksamhetsområden har varit att skapa och upprätthålla hembygdsmuseet, att samla in och dokumentera det lokala kulturarvet samt väcka intresse och agera som sakkunnig ifråga om Pargas lokalhistoria.

Föreningen har även en egen lokalhistorisk publikationsserie och ordnar evenemang och fester som anknyter till Pargas lokalhistoria. Särskilt barnverksamheten har under de senaste åren lyfts fram.

Föreningen äger eller är delaktig i flera museifastigheter av vilka den största helheten utgörs av hembygdsmuseet på museibacken. Förutom museibacken äger hembygdsföreningen Ella Janssons stuga, Kyrkkvartersstugan, Björkfeldtska lillstugan och branddepån på Gamla Malmen. Industrimuseet och den geologiska utställningen vid Storgårds hemmanet handhas även av föreningen.

Föreningen har ca 170 medlemmar, varav ett 20-tal är mycket aktiva och frivilligt sköter t.ex. byggnadsunderhåll, trädgårdsarbeten, servering, guidningar och hantverksförevisningar. Det finns alltid saker att göra på museibacken så vi uppmanar alla som är intresserade att ta kontakt och komma med!

 

"Vi äger en vrå för besinning,
för nödtorftigt dold nostalgi,
ett hem för det gamla och goda,
som världen har rusat förbi."


- Skalden Hjalmar Krokfors om museibacken

Medlemskap

Medlemsavgift 10 euro per år
Avgiften för ständigt medlemskap 100 euro.

Ordförande: Lena Långbacka
Sekreterare: Dollan Juslin

Intresserad av att bli medlem och ta ansvar över vårt gemensamma kulturarv?

Fyll i formuläret!

Skriv siffran 6 med bokstäver: